Οι πόρτες μπορούν να παραδοθούν βαμμένες ή άβαφες σε οποιαδήποτε διάσταση επιθυμεί ο πελάτης.
Υπάρχουν 45 κωδικοποιημένοι χρωματισμοί που μπορεί να βαφεί η πόρτα. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα οποιουδήποτε χρωματισμού επιθυμεί ο πελάτης, κατόπιν
συνεννοήσεως.
Όλες οι πόρτες μπορούν να γίνουν θωρακισμένες.